8w25fd3ph8dgaf51ehv1bw13oo92f2
 

MS Word

EDYTOR TEKSTU

Czas i lokalizacja

7-9 listopad 2022, godz. 9:00-15:30

24 godziny dydaktyczne

Sopot, ul. Kościuszki 44/1

Koszt szkolenia

700 zł netto/brutto

O szkoleniu

Program szkolenia

 • ​Tworzenie dokumentów tekstowych

 • Układy graficzne pisma w korespondencji biurowej

 • Menu Widok

 • Ustawienia dokumentu

 • Tworzenie nowego dokumentu tekstowego

 • Wprowadzanie tekstu

 • Zaznaczanie tekstu

 • Usuwanie tekstu, wycinanie, kopiowanie i wklejanie

 • Zapisywanie dokumentu

 • Eksportowanie dokumentu do formatu PDF

 • Otwieranie i zamykanie dokumentu

 • Formatowanie znaku

 • Format strony

 • Obrazy w dokumencie tekstowym

 • Tabele

 • Listy wypunktowane i numerowane

 • Nagłówki i stopki

 • Zasady redagowania korespondencji

 • Blankiety korespondencyjne i formularze

 • Redagowanie pism i zasady korespondencji w biurze

 • Korespondencja seryjna i drukowanie kopert

 • Organizacja obiegu pism, recenzje w dokumencie

 • Drukowanie i podgląd wydruku

 • Układ strony

Kolejne terminy szkoleń

01/

7-9.11.2022

02/

28-29.11.2022

03/

12-14.11.2022