Pracownik biurowy

Z ELEMENTAMI OBSŁUGI KOMPUTERA

Czas i lokalizacja

1-16.12.2021, godz. 8:30-15:00

100 godzin dydaktycznych

Sopot, ul. Kościuszki 44/1

Koszt szkolenia

3500 zł netto/brutto

O szkoleniu

Celem szkolenia jest wyczerpujące i przystępne wprowadzenie uczestników szkolenia w świat pracy biurowej, zagadnień prawnych. W trakcie szkolenia nauczymy się obsługi pakietu MS Office Word, Excel, PowerPoint, obsługi poczty e-mail. Poznamy urządzenia biurowe tj. kserokopiarka, faks, bindownica, gilotyna, bigówka, niszczarka. 

Program szkolenia

​​Zagadnienia prawne w pracy administracyjno-biurowej 
Wstęp prawoznawczy
    • Różnicowanie języka potocznego I prawniczego
    • Podstawowe terminy prawne
    • Systematyka aktów prawnych
      Formy prowadzenia działalności gospodarczej
    • Skrótowe omówienie wybranych form
    • Zasady reprezentacji 
    • Możliwości weryfikacji kontrahentów przez internet
    • System S24
Zawieranie umów
    • Formy zawierania umów przewidziane w KC
    • Elementy dobrej umowy
    • Identyfikacja ryzyka
    • Najczęściej stosowane pułapki umowne
      Reguły doręczania pism
    • Obieg pism w stosunkach cywilnych i w postępowaniu administracyjnym 
      Prawo własności intelektualnej
    • Prawo autorskie – wstęp
    • Z jakich zasobów w internecie mogę korzystać? Jak to sprawdzić?
    • Ochrona tajemnic przedsiębiorcy
      Zasady najmu rąk do pracy
    • Zatrudnienie w oparciu o Kodeks Pracy
    • Umowy cywilnoprawne
    • Podwykonawstwo w tzw. modelu b2b
      Omówienie różnic 
      Ochrona danych osobowych
    • System ochrony danych wg. RODO
    • Co to są dane osobowe? Jak różnicować je od innych danych?
    • Jakich zasad przestrzegać przy przetwarzaniu danych osobowych?
    • Postępowanie z osobą, której dane przetwarzamy
    • Sytuacje awaryjne i postępowanie na wypadek wycieków
      Tworzenie pism urzędowych i e-maili
    • Etykieta językowa i dobre praktyki w korespondencji z przedstawicielami administracji
    • Etykieta językowa w korespondencji mailowej
      Prawa konsumenta
    • Kim jest konsument?
    • Uprawnienia konsumenta
    • Obszary szczególnej uwagi w postępowaniu z konsumentem w obrocie gospodarczym​

Fakturowanie
ZUS – Płatnik
Rozliczanie umów cywilnoprawnych


Edytor tekstów MS Word 
Tworzenie dokumentów tekstowych
Układy graficzne pisma w korespondencji biurowej
Menu Widok 
Ustawienia dokumentu
Tworzenie nowego dokumentu tekstowego 
Wprowadzanie tekstu 
Zaznaczanie tekstu 
Usuwanie tekstu, wycinanie, kopiowanie i wklejanie 
Zapisywanie dokumentu 
Eksportowanie dokumentu do formatu PDF 
Otwieranie i zamykanie dokumentu 
Formatowanie znaku 
Format strony 
Obrazy w dokumencie tekstowym 
Tabele 
Listy wypunktowane i numerowane 
Nagłówki i stopki
Zasady redagowania korespondencji
Blankiety korespondencyjne i formularze
Redagowanie pism i zasady korespondencji w biurze
Korespondencja seryjna i drukowanie kopert
Organizacja obiegu pism, recenzje w dokumencie
Drukowanie i podgląd wydruku 
Układ strony 

Arkusz kalkulacyjny MS Excel 
Definiowanie ustawień obliczeń dla arkusza kalkulacyjnego 
Poruszanie się po arkuszu 
Zaznaczanie komórek w arkuszu 
Obsługa danych i arkuszy 
Zapisywanie arkusza kalkulacyjnego 
Otwieranie istniejącego dokumentu 
Wstawianie arkuszy 
Formaty danych 
Adresowanie komórek 
Proste obliczenia 
Proste formuły 
Reguły arytmetyczne  
Funkcje
Formatowanie: liczby/daty, zawartości komórek, formatowanie tabeli 
Wstawianie wykresu 
Modyfikowanie wykresu
Obsługa i tworzenie komputerowych baz danych
Tabele przestawne
Filtrowanie danych
Usuwanie duplikatów 
Drukowanie

Prezentacje multimedialne MS PowerPoint
Praca z tekstem
Formatowanie slajdów
Korzystanie ze schematów kolorów, motywów i szablonów
Tła, nagłówki, stopki
Wstawianie tabel, obrazków, klipartów, wzorów
Dołączanie notatek
Korzystanie z grafiki smartart
Przejścia i schematy animacji:
- rodzaje efektów, ustawienia efektów,
- łączenie efektów,
- animowanie wykresów, grafiki smartart itp.
Przygotowanie prezentacji do wydruku i drukowanie
Wstawianie w prezentację innych dokumentów
Tworzenie własnych szablonów prezentacji
Zasady komponowania prezentacji wizualnych:
- zasada oszczędności,
- zasada ilustracyjności,
- zasada jednorodności.
Jak czytać slajdy?
Budowanie prezentacji w MS PowerPoint:
- dobór techniki i określenie czasu trwania prezentacji,
- tytuły, podtytuły i hasła,
- kolory i litery w prezentacji,
Dobór kolorów i czcionek w prezentacji
Dodawanie diagramów, wykresów i elementów graficznych
Przygotowanie planszy końcowej i początkowej

Poczta e-mail - MS Outlook
Poczta elektroniczna
- Konfigurowanie konta pocztowego
- Wysyłanie i odbieranie wiadomości 
- Edycja wiadomości
- Filtrowanie, wyszukiwanie, sortowanie wiadomości
- Foldery i przekierowywanie wiadomości do odpowiednich folderów
- Tworzenie podpisów, reguł, alertów
Kontakty
- Tworzenie i zarządzanie kontaktami
- Zarządzanie pozycjami kontaktów
Kalendarz
- Konfiguracja kalendarza
- Wydarzenia, Terminy, Spotkania
- Udostępnianie kalendarza oraz organizowanie kalendarza innym osobom 

Narzędzia Google w pracy administracyjno-biurowej 
Skrzynka e-mail Gmail
Kalendarz
Mapy
Tłumacz

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt 58 524-50-65, 609-33-55-27 lub biuro@szkolenia-graficzne.pl.

Kolejne terminy szkoleń

01/

1-16.12.2021

02/

1-16.12.2021

03/

1-16.12.2021